ascii.uzerine.com


Haber bülteni üyeliği

Standart Olmayan Karakterler (Non Standard ASCII Characters)

Standart ASCII talosunda bulunmayan karakterler. Bu karakterler diger Encoding tablolarında bulunan karaktererdir bu tablolara UTF-8, Extended ASCII, ISCII vb. tablolar dahil olmaktadır.

Html Code Html Number Symbol Hex Description
€ ? 20AC Euro
 ? Unknown
‚ ‚ ? 201A Single low-quote
ƒ ? 192 Function symbol (lowercase f with hook)
&dbquo; „ ? 201E Double low-quote
… ? 2026 Elipsis
† † ? 2020 Dagger
‡ ‡ ? 2021 Double dagger
ˆ ? Hatchek
‰ ‰ ? 2030 Per million symbol
Š ? 160 Capital esh
‹ ‹ ? Left single angle quote
Π? 152 OE ligature
 ? Unknown
Ž Ž Capital
 ? Unknown
 ? Unknown
‘ ‘ ? 2018 Left single-quote
’ ’ ? 2019 Right single-quote
“ “ ? 201C Left double-quote
” ” ? 201D Right double-quote
• ? 2022 Small bullet
– – ? 2013 En dash
— — ? 2014 Em dash
&tilde ˜ ? Tilde
™ ™ ? 2122 Trademark
š ? 161 Lowercase esh
› › ? Right single angle quote
  œ ? 153 oe ligature
 ? Unknown
ž ž Lowercase
Ÿ Ÿ ? 178 Uppercase y-umlaut
    A0 Non-breaking space
¡ ¡ ¡ A1 Inverted exclamation point
¢ ¢ ¢ A2 Cent
£ £ £ A3 Pound currency sign
¤ ¤ ¤ A4 Currency sign
¥ ¥ ¥ A5 Yen currency sign
¦ ¦ ¦ A6 Broken vertical bar
§ § § A7 Section symbol
¨ ¨ ¨ A8 Umlaut (Diaeresis)
© © © A9 Copyright
ª ª ª AA Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a)
« « « AB Left angle quote
¬ ¬ ¬ AC Not sign
­ ­ ­ AD Soft hyphen
® ® ® AE Registered sign
¯ ¯ ¯ AF Macron
° ° ° B0 Degree sign
± ± ± B1 Plus/minus sign
² ² ² B2 Superscript 2
³ ³ ³ B3 Superscript 3
´ ´ B4 Acute accent
µ µ µ B5 Micro sign
¶ ¶ B6 Pilcrow sign (paragraph)
· · · B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ B9 Superscript 1
º º º BA Masculine ordinal indicator (superscript o)
» » » BB Right angle quote
¼ ¼ ¼ BC One quarter fraction
½ ½ ½ BD One half fraction
¾ ¾ ¾ BE Three quarters fraction
¿ ¿ ¿ BF Inverted question mark
À À À C0 A grave accent
Á Á Á C1 A accute accent
   C2 A circumflex
à à à C3 A tilde
Ä Ä Ä C4 A umlaut
Å Å Å C5 A ring
Æ Æ Æ C6 AE ligature
Ç Ç Ç C7 C cedilla
È È È C8 E grave
É É É C9 E acute
Ê Ê Ê CA E circumflex
Ë Ë Ë CB E umlaut
Ì Ì Ì CC I grave
Í Í Í CD I acute
Î Î Î CE I circumflex
Ï Ï Ï CF I umlaut
Ð Ð Ð D0 Eth
Ñ Ñ Ñ D1 N tilde (enye)
Ò Ò Ò D2 O grave
Ó Ó Ó D3 O acute
Ô Ô Ô D4 O circumflex
Õ Õ Õ D5 O tilde
Ö Ö Ö D6 O umlaut
× × × D7 Multiplication sign
Ø Ø Ø D8 O slash
Ù Ù Ù D9 U grave
Ú Ú Ú DA U acute
Û Û Û DB U circumflex
Ü Ü Ü DC U umlaut
Ý Ý Ý DD Y acute
þ Þ Þ DE Thorn
ß ß ß DF SZ ligature
à à à E0 a grave
á á á E1 a acute
â â â E2 a circumflex
ã ã ã E3 a tilde
ä ä ä E4 a umlaut
å å å E5 a ring
æ æ æ E6 ae ligature
ç ç ç E7 c cedilla
è è è E8 e grave
é é é E9 e acute
ê ê ê EA e circumflex
ë ë ë EB e umlaut
ì ì ì EC i grave
í í í ED i acute
î î î EE i circumflex
ï ï ï EF i umlaut
ð ð ð F0 eth
ñ ñ ñ F1 n tilde
ò ò ò F2 o grave
ó ó ó F3 o acute
ô ô ô F4 o circumflex
õ õ õ F5 o tilde
ö ö ö F6 o umlaut
÷ ÷ ÷ F7 Division symbol
ø ø ø F8 o slash
ù ù ù F9 u grave
ú ú ú FA u acute
û û û FB u circumflex
ü ü ü FC u umlaut
ý ý ý FD y acute
þ þ þ FE thorn
ÿ ÿ ÿ FF y umlaut
Html CodeSymbolDescription
‾ Overline
← Left arrow
→ Right arrow
↑ Up arrow
↓ Down arrow
♠ Spade card suit
♣ Clubs card suit
♦ Diamonds card suit
♥ Hearts card suit

Editör Bilgileri

Eren Erdemli

Bilgisayar Mühendisi, Analyst Programmer/ *nix Administration


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi